TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00060
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MINH THAO, hình
MINH THAO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Mũ bảo hiểm; mũ bảo vệ đầu sử dụng cho thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí mạo hiểm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Công Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 262/71C Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM