TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00111
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU UNC UNIVERSAL NETWORK CONNECTION
UNC UNIVERSAL NETWORK CONNECTION
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Tư vấn định cư (dịch vụ pháp lý).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 7, tầng 15, tòa nhà AB, 76A Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGL IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM