TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00173
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU V, hình
V, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến đi trên biển; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.24 24.15.07 24.17.20 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thương mại dịch vụ VIETOCEAN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 27 ngõ 192 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM