TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00182
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU EXO, hình
EXO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Sách; gịấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy].
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.02 24.17.05 26.05.01 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM