TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00195
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MAZI Bé yêu Của Mẹ, hình
MAZI Bé yêu Của Mẹ, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Trang phục; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 35 Mua bán trang phục; mua bán quần áo; mua bán đồ đi ở chân; mua bán đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 25.01.05 25.01.10 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đinh Văn Hạnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 62 đường Dương Vân Nga, phố 13, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM