TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00246
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Em ơi Việt Nam
Em ơi Việt Nam
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; chè (trà); ca cao; tiêu. 40 Rang, xay cà phê; chế biến cà phê. 43 Quán cà phê; nhà hàng ăn uống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Việt Nam".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Frederic Germain Jacques Sotteau
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 301/63 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (23/02/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 10/08/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM