TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00349
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU REDCOFFEE
REDCOFFEE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán, phân phối: trà, cà phê. 43 Dịch vụ quán cà phê.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đào Thanh Toàn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 370 đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM