TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00393
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NEUTEC GOLD
NEUTEC GOLD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lân hữu cơ, phân bón vô cơ, phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái/kích tố hạt. 05 Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch bệnh cho thực vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc bươu vàng. 35 Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc kích tăng trưởng cây trồng, thuốc diệt cỏ, cây giống, con cây giống, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị ngành nông nghiệp, lương thực, thực phẩm, hàng nông sản.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nông Trang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 431, ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PRIVATE LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM