TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00397
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NICK, hình
NICK, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Trà, đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh ngọt.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lý Văn Trúc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 28 Nguyễn Văn Trỗi, KP1, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NVCS INTERLAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM