TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00447
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU RAZORSAW
RAZORSAW
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
08 Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ có lưỡi sắc (công cụ cầm tay); công cụ cắt và cưa (dụng cụ cầm tay).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU RAZORSAW MANUFACTURING CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1323-29 Kashiyama-cho, Ono city, Hyogo, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM