TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00532
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tín Danh Đồng Hồ Cao Cấp EST. 1984, hình
Tín Danh Đồng Hồ Cao Cấp EST. 1984, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
14 Đồng hồ.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.01.19 26.03.02 26.03.05 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại Ngọc Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 97 Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM