TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00563
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FABIO
FABIO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Xuân Thì
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà A46-TT3 khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM