TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00595
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU JBOOX
JBOOX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Bản lề kim loại; phụ kiện dùng cho cửa ra vào, cửa sổ và các loại cửa bằng kim loại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Quốc Thành
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 163 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN S&B CONSULTANT., CORP.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM