TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00598
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU D'arlin S K S V H, hình
D'arlin S K S V H, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 25.05.25 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Hòa Hiệp
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 192/23, đường ĐT 743A, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tinh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM