TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00614
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU A TP Thịnh Phát - COSMETICS, hình
A TP Thịnh Phát - COSMETICS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cao Thị Quỳnh Trang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 2C7/9 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM