TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00687
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LB LUBEC, hình
LB LUBEC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn; véc ni, chất tạo màu dùng cho sơn; chất dính kết dùng cho sơn: vôi quét tường.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 03.07.17 03.07.24 07.01.12 07.01.24 24.09.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần APS Paint Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 40 LK9 KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM