TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00703
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Xinzhilang DETO [de: đức hạnh; tu: bức tranh], hình
Xinzhilang DETO [de: đức hạnh; tu: bức tranh], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
08: Công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; súng phun [dụng cụ cầm tay]; súng, thao tác thủ công dùng để phun, ép matit; súng để bít, không dùng điện; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; mũi kim cương cắt kính [bộ phận phụ của dụng cụ cầm tay].
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng phần chữ Hán.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.01.02 26.01.01 26.01.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU LU WEN'AN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No.54, Yanjiang Road, Jinli Neighborhood Committee, Jinli Town, Gaoyao City, Guangdong Province, China
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU No.54, Yanjiang Road, Jinli Neighborhood Committee, Jinli Town, Gaoyao City, Guangdong Province, China
SỐ VĂN BẰNG 4-0377486-000
NGÀY CẤP BẰNG 26/01/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 07/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (31/12/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (23/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (26/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 10/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM