TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00703
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Xinzhilang DETO [de: đức hạnh; tu: bức tranh], hình
Xinzhilang DETO [de: đức hạnh; tu: bức tranh], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
08 Công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; súng phun [dụng cụ cầm tay]; súng, thao tác thủ công dùng để phun, ép matit; súng để bít, không dùng điện; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; mũi kim cương cắt kính [bộ phận phụ của dụng cụ cầm tay].
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.01.02 26.01.01 26.01.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lu Wen'an
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No.54, Yanjiang Road, Jinli Neighborhood Committee, Jinli Town, Gaoyao City, Guangdong Province, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAI HAN IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM