TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00814
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PURESTAR
PURESTAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Bồn nước inox. 11 Máy lọc nước; thiết bị lọc nước.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH công nghiệp Haohsing-Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CBQ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM