TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00903
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Ăn Bánh Trả Tiền NO COOKIE NO NOOKIE OREO CREAM STOUT, hình
Ăn Bánh Trả Tiền NO COOKIE NO NOOKIE OREO CREAM STOUT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Bia.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần ụt ụt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (09/04/2019) 166: Phản đối cấp (09/04/2019) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM