TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00911
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SAKYDO, hình
SAKYDO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.01 03.09.24 18.03.02 18.03.21 18.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Lý Sơn Sa Kỳ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 82/40/9 đường số 2, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/01/2019) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM