TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01063
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Redwood
Redwood
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá điếu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Lý Thanh Tâm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 312/10/18 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM