TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01087
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Phú Mỹ GROUP
Phú Mỹ GROUP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại) như: ống cống làm bằng bê tông; gạch; ngói. 35: Mua bán than; mua bán vật liệu xây dựng. 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà xưởng. 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; tư vấn giám sát; thi công xây dựng. 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "GROUP".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Km25, QL6, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Km25, QL6, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0384722-000
NGÀY HẾT HẠN 09/01/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (16/04/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (16/04/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (16/04/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 09/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM