TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01157
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VINPAINT
VINPAINT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; thuốc cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật. 35 Buôn bán: thuốc màu, sơn, veeni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần VINPAINT
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 25, ngõ 7, đường Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM