TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01287
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU AOHAL
AOHAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; son môi; kem làm trắng da; xà phòng (không chứa thuốc); chế phẩm chống nắng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 544-8666, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM