TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01309
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MaYaCa Khát vọng phổ biến cà phê sạch, hình
MaYaCa Khát vọng phổ biến cà phê sạch, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 43 Quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.23 02.03.01 02.03.08 02.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hồ Đức Tiến
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 53 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM