TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01337
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU eyeq, hình
eyeq, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị giám sát hình ảnh; thiết bị giám sát điện tử; phần mềm ứng dụng cho máy tính, thiết bị di động (có thể tải xuống được); thiết bị điện tử để nhận diện sinh trắc học. 35 Quảng cáo; phân tích dữ liệu kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 42 Tư vấn, thiết kế phần mềm, ứng dụng cho máy tính, thiết bị di động.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.04 26.01.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần EyeQ Tech
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 170D/6 Phan Đăng Lưu, phường 03, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM