TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01387
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TGP, hình
TGP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Sắt; thép.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty CP thương mại dịch vụ cung ứng vật tư Trần Gia
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 127 Đường TL 19, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM