TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01402
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PiPobun.com, hình
PiPobun.com, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: đồ chơi trẻ em, gấu bông.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hoàng Đỗ Hồng Phong
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 65/1/20 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 10/08/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM