TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01430
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU ALVATANZ
ALVATANZ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng dùng trong ngành y, chất bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn kiêng dùng cho người; chế phẩm vitamin; cao dán, vật liệu dùng để băng bó.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Abbott Products Operations AG
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123, Switzerland
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BMVN INTERNATIONAL LLC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/01/2019) 150: bổ sung Lệ phí cho đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM