TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01449
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MAGIC MOCHI Q
MAGIC MOCHI Q
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nước quả nấu đông; mứt nhão; thạch cho thực phẩm; trái cây dầm đường; kêfia [đồ uống từ sữa]; sữa chua.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU MAU LIN FOOD, CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 157, Keji 5th Road, Annan District, Tainan City, Taiwan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM