TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01492
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LCafe L, hình
LCafe L, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Quán cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 11.03.03 26.01.02 26.01.18 26.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ LUCAS
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 292/21-23 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM