TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01521
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lány Beau, hình
Lány Beau, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán, kinh doanh, quảng cáo, đại lý kí gửi: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.02 03.07.17 04.05.01 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Hồng Châu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 170/19 đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM