TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01599
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CRYSTAL [JU ZI SHUI JING JIU DIAN: màu cam, con trai, nước, tinh thể, rượu, cửa hàng]
CRYSTAL [JU ZI SHUI JING JIU DIAN: màu cam, con trai, nước, tinh thể, rượu, cửa hàng]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; cung cấp sàn giaọ dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ tái lập kinh doanh. 43 Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU CHINA LODGING HOLDINGS (HK) LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room1502, 15/F, Java Commercial Center, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM