TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01643
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FICONEURO
FICONEURO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05: Thuốc diệt côn trùng có hại như: ruồi, muỗi, kiến, gián.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần HATASHI Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 5, ngõ 11, khu Hà Trì 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số 5, ngõ 11, khu Hà Trì 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0381186-000
NGÀY CẤP BẰNG 10/03/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 26/04/2021
NGÀY HẾT HẠN 14/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (31/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (10/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 09/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM