TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04247
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Celeb Story
Celeb Story
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Điện thoại di động; điện thoại thông minh; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải xuống được; phần mềm dùng cho điện thoại di động và điện thoại thông minh; nhạc chuông và đồ họa cho điện thoại di động có thể tải xuống được. 41 Dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí dưới dạng phát triển, sáng tạo, sản xuất, phân phối và hậu sản xuất các nội dung giải trí đa phương tiện. 42 Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh; bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh; dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến (dịch vụ hosting) các nội dung giải trí đa phương tiện trên máy tính chủ; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử các nội dung truyền thông giải trí.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Samsung Electronics Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM