TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04395
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mammy Pancake [ma mi: mẹ; jidan zi: bánh kem trứng], hình
Mammy Pancake [ma mi: mẹ; jidan zi: bánh kem trứng], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ căng tin; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.13.05 26.01.06 26.05.01 26.05.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Mammy Pancake Company Limited
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN G/F., 36 Man Tai Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BIG5 IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM