TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04463
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU AQUA TOMY
AQUA TOMY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Máy nước nóng năng lượng mặt trời và máy lọc nước
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần công nghệ và xử lý môi trường Toàn Mỹ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM