TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04489
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Gyo Chips, hình
Gyo Chips, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Vỏ hoành thánh giòn.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.05.01 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Mr. Porrama Horthongpoon/ Thai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1340 Soi Tientalay 26 Yeak 6-1, Bangkhuntien-Chaytalay Road, Thakam, Bangkbuntien, Bangkok 10150 Thailand
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (20/05/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM