TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04593
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BLOOMODE
BLOOMODE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: quần áo, giày, dép, túi xách, mũ (nón).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Bích Thủy Tiên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 8/6 đường số 3, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM