TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04664
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU USV - 02
USV - 02
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị và dụng cụ đo lường; thiết bị và dụng cụ phân tích khoa học; thiết bị điện, điện tử của thiết bị đo lường; thiết bị khoa học; phần mềm máy tính. 12 Phương tiện tự động dưới nước để thăm dò đáy biển; phương tiện được điều khiển từ xa để thăm dò dưới nước. 35 Quảng cáo thiết bị và dụng cụ đo lường; xuất nhập khẩu phương tiện tự động dưới nước để thăm dò đáy biển; mua bán phương tiện được điều khiển từ xa để thăm dò dưới nước; xuất nhập khẩu thiết bị và dụng cụ phân tích khoa học. 42 Dịch vụ kiến trúc; kiểm định [đo lường]; dịch vụ bản đồ, tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ kỹ thuật BTV
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 4 - tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM