TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04851
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU GRANVIA
GRANVIA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Xe ô tô bốn bánh cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM