TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04867
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU INUS HOME VINA
INUS HOME VINA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Thiết bị lọc dùng cho thiết bị xịt rửa vệ sinh; thiết bị xịt rửa vệ sinh chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị xịt rửa vệ sinh. 35 Dịch vụ cửa hàng bán buôn thiết bị xịt rửa vệ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị xịt rửa vệ sinh; dịch vụ cửa hàng bán buôn thiết bị xịt rửa vệ sinh chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị xịt rửa vệ sinh chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; dịch vụ cửa hàng bán buôn thiết bị lọc dùng cho thiết bị xịt rửa vệ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị lọc dùng cho thiết bị xịt rửa vệ sinh.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU IS DONGSEO CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 741, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul 06071, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN WINCO LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM