TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05188
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán đồ chơi.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.05 03.07.16 03.07.24 04.03.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty trách nhiệm hữu hạn Núi Sông
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM