TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05320
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU PHANTOM
PHANTOM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
28 Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dụng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá; dây câu cá; lưỡi câu; phao câu cá; mồi câu cá [mồi giả]; cán cần câu, chì câu cá; túi chuyên dụng đựng đồ câu cá; hộp chuyên dụng đựng đồ câu cá; găng tay chuyên dụng dùng cho cân cá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU GLOBERIDE, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 203-8511, Tokyo, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AMBYS HANOI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM