TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05475
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU THIÊN Y A NA, hình
THIÊN Y A NA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; tẩu thuốc lá; bật lửa dùng để hút thuốc; diêm.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.11 02.01.22 02.03.22
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 58 - 60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM