TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-08669
NGÀY NỘP ĐƠN 22/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BN DANCETEAM
BN DANCETEAM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn sân khấu; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH phát triển thương mại giải trí Bước Nhảy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 730/13/25 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 08/05/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM