TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05477
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU JASPAL
JASPAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU JASPAL COMPANY LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1054 Soi Sukhumvit 66/1, Prakanongtai, Prakanong, Bangkok 10260, Thailand
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ACTIP IP LIMITED
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (10/07/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (25/04/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM