TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05505
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Thanh Thuy Since 1988, hình
Thanh Thuy Since 1988, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Ván ép.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 06.07.05 07.01.24 26.01.01 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thanh Thùy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 6868 tổ 4, ấp 5 thị xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A&Z IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM