TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05507
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LUK, hình
LUK, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.06 05.05.20 24.15.21 25.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Trần Anh Thư
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 131/20 Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM