TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05516
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU B MINE, hình
B MINE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
28 Máy trò chơi tự động; máy trò chơi viđeo. 35 Mua bán máy trò chơi tự động, máy trò chơi video; quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.14 03.01.15 05.11.13 26.01.01 26.01.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH nền tảng giải trí NKK
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 136 Trung Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM